Algemene voorwaarden

  • Workshops gaan definitief door bij deelname door 4 personen. Het maximum aantal deelnemers is 6 – 9 (verschilt per workshop).
  • Binnen 2 weken na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging dient het totale workshopbedrag te zijn voldaan onder vermelding van je naam + datum workshop. Bij  aanmelding vanaf 2 weken voor datum workshop dient het workshopgeld direct na de bevestiging voldaan te worden.
  • De aanmelding wordt definitief zodra de betaling is ontvangen. Indien de betaling 2 weken na de inschrijvingsbevestiging nog niet is ontvangen, behoudt Uit de keuken van Levine zich het recht voor om de gereserveerde plaats weer vrij te geven. In dat geval ontvang je altijd een e-mail.
  • Afmelden kan uitsluitend per e-mail en is kosteloos tot 3 weken van tevoren, bij afmelding vanaf 3 weken van tevoren vindt 50% restitutie plaats, bij afmelding vanaf 2 weken van tevoren vervalt het recht op restitutie. Uiteraard mag je ook een plaatsvervanger sturen (wel graag vooraf doorgeven). Verschuiven naar een andere datum is niet mogelijk.
  • Aangekochte tegoedbonnen worden niet gerestitueerd.
  • Uit de keuken van Levine behoudt zich te allen tijde het recht voor om een workshop niet door te laten gaan (bij ziekte/persoonlijke omstandigheden). In dat geval wordt er in overleg naar een andere datum gezocht of wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.
  • Deelname aan de workshops en het bedienen van de kneedmachines en ovens is op eigen risico.