Breads of Sinclair

Mark Sinclair

English readers please scroll down

In 2015, 2016 en begin 2018 verzorgde de Amerikaanse bakker Mark Sinclair van Sinclairs Bakery enkele workshops bij mij in de workshopruimte in Rijswijk. De workshops waren een groot succes en ik ben heel blij dat hij weer naar Nederland komt. Dit keer staan feestelijke broden (o.a. Christmas Bread) op het programma. Uiteraard ben ik tijdens de workshops van Mark ook aanwezig.

Inmiddels woont Mark niet meer in de USA maar is hij vorig jaar verhuisd naar Spanje. Tijdens zijn eerste Baking tour door Europa heeft hij in Spanje zijn grote liefde gevonden. Hoe mooi is dat! De trailer waarin hij al zijn broden bakte en van waaruit hij op markten zijn broden verkocht is naar Spanje verscheept en staat te wachten totdat Mark ook Spanje gaat veroveren met zijn fantastische bakkunsten.

De workshops van Mark staan gepland in de eerste en tweede week van december 2018. Geef je snel op, want vol is vol.

Let op: deze workshops worden in het Engels gegeven.

 Ik ben uiteraard aanwezig om zonodig voor Nederlandse vertaling te zorgen.

Nieuwsgierig naar Mark? Kijk dan naar een filmpje dat tijdens één van zijn workshops bij mij is opgenomen en kijk hier naar een filmpje van een bak- en marktdag vanuit zijn trailer. Hier kan je een interview met Mark lezen.

Prijs: € 125,00
Tijd: 10.00 – ± 18.00 uur
Inclusief:

 • iets lekkers bij de koffie/thee bij ontvangst
 • een lunch met verschillende broodsoorten
 • recepten
 • en uiteraard neem je alle gebakken broden mee naar huis

Opgeven graag via het formulier onderaan deze pagina.

Breads of Sinclair: Christmas Bread en ander feest brood

 • 6 december, donderdag – vol
 • 7 december, vrijdag – vol
 • 8 december, zaterdag – vol
 • 13 december, donderdag – vol
 • 14 december, vrijdag – vol
 • 15 december, zaterdag – vol


Workshops ‘Breads of Sinclair’ English version

In 2015 and 2016, American baker Mark Sinclair of Sinclairs Bakery taught some workshops here with me at my place in Rijswijk. They were a great success and I’m very glad he is coming back to The Netherlands.

Meanwhile, Mark is no longer living in the United States but has instead moved to Spain. During his first European Baking tour he found his great love there and decided to make the move. How beautiful is that! The trailer in which he baked all of his loaves and from which he sold his breads at markets has been shipped and has arrived. Now we are waiting for Mark to conquer Spain with his great baking skills!

Mark’s workshops are scheduled for the first and second week of December 2018. Sign up soon because full is full.

Please note: these workshops are given in English, but I will be present for Dutch translation.

Curious about Mark? Watch this video that was taken at one of his workshops at my place and watch this video of a baking and market day from his trailer. You can read an in depth interview with Mark here.

Price: € 125,00
Time: 10.00 – 18.00 hours
Including:

 • something sweet at the coffee / tea upon arrival
 • a lunch with different types of bread
 • recipes
 • and of course you bring home all baked breads

Breads of Sinclair: Christmas Bread and sweet bread

 • December 6th – fully booked 
 • December 7th – fully booked  
 • December 8th – fully booked
 • December 13th – fully booked
 • December 14th – fully booked
 • December 15th – fully booked

Aanmelden

Opgeven voor de workshop graag via workshopbroodbakken@me.com onder vermelding van je naam, telefoonnummer, naam workshop, datum workshop en aantal personen.

Aanmeldingen worden in volgorde van ontvangst verwerkt. Je ontvangt vervolgens per e-mail een bevestiging van je aanmelding met aanvullende informatie en de wijze van betalen.

Vergeet niet voordat je je opgeeft ook de Algemene Informatie en de Algemene voorwaarden te lezen.

Workshop Mark Sinclair 2015